Pientalojen tarveharkintaiset energia-avustukset

Avustuksella tuetaan pientalossa tehtäviä toimenpiteitä energiatalouden parantamiseksi ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottamiseksi. Pientalolla tarkoitetaan enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävää ympärivuotisessa asuinkäytössä olevaa asuinrakennusta.

Avustuksen suuruus on enintään 25 % hyväksytyistä materiaalikustannuksista. Työkustannusten osuuteen avustusta ei myönnetä. Niiden osalta hakija voi hakea verottajalta kotitalousvähennystä.

Avustettavat toimenpiteet:

Avustettavalta korjaukselta edellytetään, että sillä parannetaan energiataloutta tai otetaan lämmityksessä käyttöön uusiutuvaa energiaa.

Avustettavia toimenpiteitä ovat mm. ulkovaipan korjaukset ja lämmitystapamuutokset

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että asunnossa asuvan ruokakunnan bruttotulot eivät ylitä kuukaudessa seuraavia tulorajoja:

Henkilöluku 1 2 3 4
Tulot €/kk 1355 € 2260 € 3020 € 3845 €

Kutakin lisähenkilöä kohden tulojen enimmäismääriä korotetaan 795 €:lla

Hakemusasiakirjat:

  • hakemus lomakkeella ARA 36d/11
  • työnantajan todistus kuukausituloista ja / tai todistus eläketuloista ja tapaturma- yms. korvauksista
  • jäljennös asuntoa koskevasta vuokrasopimuksesta tai syytinkisopimuksesta, mikäli asunto ei ole omistajan omassa käytössä
  • kiinteistöverolippu hakemista edelliseltä vuodelta
  • korjaussuunnitelma (tarpeelliset piirustukset ja työselitykset)
  • kustannusarvio