Muut energia-avustukset

Avustusta voidaan myöntää pääsääntöisesti sellaisten asuinrakennusten, joissa on vähintään kolme asuntoa korjaamiseen. Jos rakennuksen omistaa yhteisö (esim asunto-osakeyhtiö), avustuksen piiriin kuuluvat myös myös 1-2 asuntoiset asuinrakennukset. Vastuun avustettavien toimenpiteiden suorittamisesta on tällöin kuuluttava omistajayhteisölle.

Energia-avustuksen kohteina voivat olla vain VNA:n 18 §:ssä mainitut toimenpiteet (hakulomakkeessa)

Energiakatselmuksessa arvioidaan koko rakennuksen energiatalous ja sen parantamisen mahdollisuudet. Katselmuksen pohjalta on suunniteltavissa tarkoituksenmukaiset toimenpiteet ja niiden toteuttamisjärjestys. Energiakatselmusmalli löytyy Motivan verkkosivuilta.

Rakennuksen ulkoseiniin tai ikkunoihin kohdistuvien toimenpiteiden yhteydessä edellytetään tehtäväksi ilmanvaihdon ja lämmitysverkoston perussäätö.

HAKEMUSASIAKIRJAT:

  • hakemus lomakkeella 36b/11
  • isännöitsijätodistus
  • korotettua avustusta haettaessa selvitys mahdollisesta valtakunnalliseen energiasäästösopimukseen liittymisestä