Liikuntaesteen poisto

Avustuksen myöntää valtion asuntorahasto.

Avustuksen määrä

Avustusta liikkumisesteen poistamiseen voidaan myöntää enintään 50 % toimenpiteen hyväksytyistä kustannuksista.

Millaisiin korjaustoimenpiteisiin ?

Avustettavia toimenpiteitä voivat olla esim. kulkuluiskien rakentaminen, kynnyskorkeuksien madaltaminen, askelmien poistaminen, oviaukkojen leventäminen, kaiteiden asentaminen ja muut vastaavat toimenpiteet, joiden avulla tehdään mahdolliseksi liikkumisesteisen pääsy rakennukseen, rakennuksessa oleviin asuntoihin tai muihin tiloihin. Asunnon sisäpuolisiin korjaustöihin ei tätä avustusta myönnetä.

Hakeminen

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus Aran uudesta hakuohjeesta.

Hakemukset toimitetaan Kannuksen kaupungin tekniselle osastolle. Hakulomakkeita (Ara 36c) saa Kannuksen kaupungin tekniseltä osastolta sekä asuntorahaston sivulta.