Korjaustoiminnan edistäminen

Avustus kuntoarvion tekoon

Kuntoarvion laadintaan voidaan myöntää avustusta, kun laaditun kuntoarvion taso vastaa alalla sovittua hyvää tasoa ja sen tulee sisältää rakenteiden ja rakennusosien, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän, vesi- ja viemärilaitteiden, sähköjärjestelmän sekä piha-alueen kunnon arviointi tekniseltä ja laajennetusti energiataloudelliselta sekä tarvittaessa toiminnalliselta kannalta.

Avustusta kuntoarvion kustannuksiin voidaan myöntää enintään 50 % kuntoarvion hyväksytyistä kustannuksista.

Avustus kuntotutkimuksiin

Avustusta asuinrakennukselle suoritettavan kuntotutkimuksen kustannuksiin voidaan myöntää, kun kyseessä on betonijulkisivun, rapatun julkisivun, sisäilmaston, vesi- ja viemäriverkoston, sähköjärjestelmän tai kosteusvaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus. Tutkimus tehdään käyttäen tarvittavassa laajuudessa rakenteiden koestusta, näytteiden ottoa ja mittauksia.

Avustusta kuntotutkimuksen kustannuksiin voidaan myöntää enintään 50 % kuntotutkimuksen hyväksytyistä kustannuksista.

Suunnitteluavustus

Perusparannuksen suunnitteluun voidaan myöntää avustusta, jos arvioidut perusparannuskustannukset ovat vähintään 50 € huoneistoalan neliömetriä kohden tai jos kyseessä on hissin rakentamisen suunnittelu vanhaan kerrostaloon. Hissin suunnitteluavustus on tarkoitettu myös hissiä koskevan esisuunnittelun asiantuntijapalkkioihin. Suunnitteluavustuksen maksatus ei edellytä hissin rakentamista. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää hissin suunnitteluavustuksen.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat varsinaiset suunnittelukustannukset, rakennuttamis- ja valvonta kustannukset eivät ole avustettavia.

Samaan toimenpiteeseen ei ole mahdollista myöntää avustusta sekä hankesuunnitteluun että varsinaiseen suunnitteluun. Suunnitteluavustus on pääsääntöisesti tarkoitettu varsinaista suunnittelua varten, mutta hakijalla on kuitenkin oikeus valita hankesuunnitteluavustus, jolloin varsinaiseen suunnitteluun ei voida enää myöntää avustusta.

Perusparannuksen suunnitteluun voidaan myöntää avustusta enintään 50 % hyväksytyistä suunnittelukustannuksista.

Hakeminen

Hakemusasiakirjat:

  • Hakemus ARA:n lomakkeella 36 a/11 tai 36 c/11 (hissin suunnittelu)
  • isännöitsijätodistus

Uusien hissien suunnittelua koskevia avustuksia voi päähakuajan jälkeen hakea jatkuvasti käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.