Hissin rakennus ja korjaaminen

Tavoitteena on saada esteetön kulku rakennuksen ulkopuolelta asuntoihin ja yhteisiin tiloihin. Lähtökohtana on, että hissin avulla myös apuvälineitä kuten pyörätuolia tai rollaattoria kättävät voivat kulkea pihalta asuntoihinsa.

Avustuksen määrä

Hissiavustusta voidaan myöntää enintään 50 % hyväksytyistä rakentamis- ja asentamiskustannuksista

Millaisiin toimenpiteisiin ?

Avustettavia toimenpiteitä ovat hissin osalta hissitoimituksesta aiheutuneet kustannukset, tarvittavat rakennustekniset sekä LVIS-tekniset työt sekä suunnittelu- ja yleiskustannukset Avustukseen voidaan liittää myös muut liikkkumisesteiden poistamisen kannalta olennaiset toimenpiteet esim. automatisoinnit ulko-oviin ja tarvittavat luiskat.

Hakeminen

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus Aran www-sivuilta.

Hissiavustuksia voi hakea jatkuvasti käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Hakemukset toimitetaan Kannuksen kaupungin tekniselle osastolle, Hakulomakkeita (Ara 36c) saa Kannuksen kaupungin tekniseltä osastolta sekä asuntorahaston sivulta kohdasta lomakkeet.

Lisätietoja uuden hissin rakentamisesta löytyy hissiprojektin sivuilta www.hissiin.fi.