Energia-avustus uusiutuvaa energiaa käyttöönotettaessa

Avustusta voivat saada

  • yksityistaloudet omistamiensa pientalojen (asuinrakennuksessa enintään 2 asuinhuoneistoa) ja
  • asuinrakennuksia omistavat yhteisöt myös kerros- ja rivitalojen sekä muiden useampiasuntoisten asuinrakennusten tiettyihin lämmitystapasaneerauksiin.

Asuinrakennuksen tulee olla ympärivuotisessa asuinkäytössä.

Avustuksen suuruus on enintään 20 % hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävillä kustannuksilla tarkoitetaan laite- ja materiaalikustannuksia.

Jos avustusta myönnetään hakijaruokakunnalle enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen lämmitystapamuutoksiin,hyväksyttäviin kustannuksiin eivät kuulu työkustannukset. Tällöin työkustannuksista voi saada kotitalousvähennyksen verotuksessa.

Muille avustuksensaajille avustus myönnetään kokonaiskustannuksista, jotka sisältävät myös työn osuuden.

Tukeen ei liity tulo- ja varallisuusarvostelua.

Tuettavat toimenpiteet

Avustuksella tuetaan sähkö- ja öljylämmityksen korvaamista pääasiallisesti uusiutuvaa energiaa hyödyntävällä päälämmitysjärjestelmällä, joita voivat olla

  • maalämpöpumppujärjestelmä, joka hyödyntää maaperästä, kallioperästä tai pintavesistöstä saatavaa lämpöä
  • ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä
  • pelletti- tai muu puulämmitysjärjestelmä
  • uusiutuvaa energiaa hyödyntävä yhdistelmälämmitysjärjestelmä.

pelletti- tai muuta puulämmitysjärjestelmää rakennettaessa tukea voi saada myös polttoainevaraston rakentamiseen. Sähkölämmitteisiä taloja saneerattaessa tukea voi saada tarvittavan vesikiertoisen lämmitysverkoston osuuteen, jos tällaista ei asuinrakennuksessa ole entuudestaan.

Em. lämpöpumppujen sekä pelletti- ja puulämmitysjärjestelmän kustannusten lisäksi voidaan yhdistelmälämmitysjärjestelmissä tukea aurinkolämmön ja -sähkön tuotantolaitteiden käyttöönottoon liittyviä kustannuksia. Tämän lisäksi voidaan hyödyntää muuta vapaavalintaista polttoainetta, jos se on tarpeen. Nämä kustannukset eivät kuulu avustuksen piiriin. Lämmitysenergian tarpeesta yli puolet on kuitenkin tuotettava uusiutuvalla energialla.

HAKEMUSASIAKIRJAT:

  • hakemus lomakkeella 36a/11
  • tarjous tai muu selvitys tarvikkeiden ja töiden kustannuksista